مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (304)

2-7-1-2- تعریف حاضر از تخمدان پلی‌کیستیک362-7-1-3- ویژگی‌های بالینی و بیوشیمیایی PCOS392-7-1-3-1- گنادوتروپین‌ها در PCOS392-7-1-3-1-1- ترشح نامناسب گنادوتروپین392-7-1-3-2- تولید استروئید در زنان PCOS402-7-1-3-2-1- ترشح آندروژن402-7-1-3-2-2- تولید استروئید در تخمدان402-7-1-3-2-3- هیپرآندروژنمی432-7-1-3-2-3-1- هیپرآندروژنیسم بالینی452-7-1-3-3- اختلالات تیروئیدی462-7-1-3-4- هیپرپرولاکتینمی462-7-1-3-5- خصوصیات ادامه مطلب…

By 92, ago